Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu bei patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 "Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo" bendrovėje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas ir jo funkcionavimui užtikrinimui tvarkos aprašas.


Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą bendrovėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

2. elektroninio pašto adresu: silutes.veislininkyste@gmail.com

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.