Mėsinių veislių galvijų produktyvumo kontrolė

UAB "Šilutės veislininkystė" šiuo metu yra vienintelė licencijuota Lietuvoje kontrolinio

penėjimo stotis, atliekanti grynaveislių mėsinių veislių buliaus palikuonių įvertinimą pagal

penėjimosi ir mėsines savybes. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. B1-9 "Dėl veisimo programų

patvirtinimo", kuriuo buvo patvirtintos Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos

įgyvendinamos mėsinių veislių galvijų - Angusų, Aubrakų, Limuzinų, Hailendų, Galovėjų,

Herefordų, Šarolė ir Simentalų veisimo programos.

https://lmga.lt/naudinga-informacija/veisimo-programos/

Norėdami 2019-2020 m. įvertinti laikomus grynaveislius mėsinių veislių reproduktorius pagal

palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, prašome užpildyti ir atsiųsti pasirašytą PRAŠYMĄ

šiais būdais:

  •  el. p.: silutes.veislininkyste@gmail.com;
  •  adresu: Plytinės g. 4, Armalėnų k., Šilutės r.

Buliukų atrinkimas vertinimui pagal palikuonių penėjimosi savybes

Pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes vertinami tik grynaveisliai buliai. Buliaus

įvertinimui pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes buliukai atrenkami:

  • kergimui naudojamų bulių įvertinimui po 8-10 grynaveislių 200 dienų amžiaus

buliukų, vertinamo buliaus palikuonių;

Pirmaveršių karvių buliukai buliaus įvertinimui pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines

savybes neatrenkami. Tikrinamojo buliaus palikuonių buliukų masė gimus turi būti artima veislės

vidurkiui. Buliukų kilmė turi būti tikslinama pagal DNR ar kraujo grupes.

Išvežant buliukus iš ūkio surašomas aktas, kuriame nurodomas kiekvieno buliuko

inventoriaus numeris, gimimo data, spalva, masė pirmąją amžiaus dieną ir išvežimo metu, motinos

bandos ir kilmės knygos numeriai, veislė, amžius, masė, tėvo vardas ir inventorinis numeris.

Buliukai turi būti iš bandos, turinčios oficialiai laisvos bandos statusą nuo galvijų

tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės. Kontrolinio auginimo (penėjimo)

stotyje turi būti užtikrinta veterinarinė profilaktinė priežiūra.


Prašymas dėl grynaveislių mėsinių veislių buliaus palikuonių įvertinimo pagal penėjimo ir mėsinės savybes